Miễn nhiệm là gì ? Giải đáp thắc mắc các thông tin miễn nhiệm

Miễn nhiệm là gì ? Tìm hiểu khái niệm về miễn nhiệm chi tiết, tìm hiểu thêm về các trường hợp miễn nhiệm trong xã hội hiện nay.

Miễn nhiệm là gì hay việc miễn nhiệm thực hiện với những lĩnh vực nào là câu hỏi đang được nhiều người tìm kiếm trên mạng xã hội. Đây là việc chấm dứt chức vụ đối với các cán bộ làm sai kỷ luật hay quy định của một cơ quan, doanh nghiệp nào đó. Vậy để hiểu rõ về nghĩa và các quy định về việc miễn nhiệm thì đừng bỏ lỡ chia sẻ sau đây.

Miễn nhiệm là gì

Miễn nhiệm là gì

Tóm Tắt Nội Dung

Khái niệm về miễn nhiệm là gì ?

Chúng ta vẫn thường nghe đến nhiều về từ miễn nhiệm đối với các cán bộ công chức trong bộ máy nhà nước hay các cấp trong doanh nghiệp. Thế nhưng vẫn còn nhiều người chưa nắm bắt được miễn nhiệm là gì ? Thực chất thì cụm từ miễn nhiệm này thường được sử dụng để chỉ những người không còn được giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ.

Đối với các cán bộ nhà nước thì miễn nhiệm chính là việc cho thôi chức vụ của các cán bộ, công chức khi còn chưa hết nhiệm kỳ. Việc cho miễn nhiệm này đã được quy định tại luật công chức 2008 tại khoản 6, điều thứ 7.

Không chỉ áp dụng đối với các cán bộ công chức nhà nước mà việc miễn nhiệm còn được áp dụng tại các doanh nghiệp, công ty. Tuy chưa có quy định cụ thể nhưng rất nhiều đơn vị cũng đã áp dụng quy định này để thôi chức vụ trong doanh nghiệp khi chưa hết thời hạn.

Các trường hợp miễn nhiệm

Đối với cán bộ công chức nhà nước

Theo quy định tại luật cán bộ công chức thì việc miễn nhiệm đối với công chức nhà nước có hiệu lực khi các cán bộ công chức vi phạm như:

Miễn nhiệm đối với các doanh nghiệp

Việc miễn nhiệm đối với các chức vụ trong doanh nghiệp cũng thường do các nguyên nhân miễn nhiệm đối với các cơ quan nhà nước. Trong các doanh nghiệp, công ty thì thường thực hiện miễn nhiệm với các chức vụ như:

Như vậy bạn có thể hiểu rõ về miễn nhiệm là gì rồi phải không nào? Việc miễn nhiệm được áp dụng khi các cán bộ, công chức hay các chức vụ trong doanh nghiệp không thực hiện đúng trách nhiệm, làm sai quy định pháp luật. Mong rằng thông tin cung cấp hữu ích với bạn đọc.

Giải Đáp Câu Hỏi -