Tệ nạn xã hội là gì ? Tìm hiểu về các tệ nạn xã hội hiện nay

Tệ nạn xã hội là gì ? Tìm hiểu về những tệ nạn xã hội đang tồn tại trong xã hội hiện nay, giải đáp những tác hại mà tệ nạn xã hội gây ra cho xã hội.

Cụm từ tệ nạn xã hội đã quá quen thuộc và được nhắc đến nhiều trong đời sống hàng ngày. Vậy bạn đã biết về tệ nạn xã hội là gì và có tác hại như thế nào hay không? Những thắc mắc chung về tệ nạn xã hội sẽ được giải đáp cụ thể tại bài viết dưới đây nhé!

Tệ nạn xã hội là gì

Tệ nạn xã hội là gì

Tệ nạn xã hội là gì ?

Tệ nạn xã hội thực chất là hiện tượng xã hội đi theo chiều hướng tiêu cực. Những loại tệ nạn này được biểu hiện bằng các hành vi sai lệch với các chuẩn mực xã hội, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức sống. Những loại tệ nạn xã hội hầu hết đều gây hậu quả xấu cho xã hội. Các tệ nạn xã hội được biểu hiện như sau:

Chúng ta có thể hiểu tệ nạn xã hội có bản chất là các hiện tượng trái với đạo đức, pháp luật, chuẩn mực xã hội. Nó là sự biểu hiện của lối sống vô tổ chức, làm trái thuần phong mỹ tục, tha hóa giá trị tốt đẹp của cộng đồng, tập quán. Theo đó, nó gây phá hoại nhân cách, tan vỡ hạnh phúc, ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế… đây chính là con đường dễ thành tội phạm.

Đối với tệ nạn xã hội với lứa tuổi học sinh, sinh viên cũng thường diễn ra. Nó được biểu hiện là những hành vi trái với đạo đức trường học, giá trị đạo đức. Để đưa ra được các biện pháp phòng chống, đấu tranh thì phải nắm bắt được những nguyên nhân gây ra những tệ nạn đó.

Tác hại của các tệ nạn xã hội

Các tệ nạn xã hội gây ra nhiều tác hại với các đối tượng khác nhau. Các tác hại phổ biến như sau:

Vậy là bạn có thể hiểu rõ được tệ nạn xã hội là gì ? Các tệ nạn xã hội gây ra những tác hại vô cùng xấu đến với cá nhân người tham gia tệ nạn xã hội, đối với người thân và toàn xã hội. Vậy nên chúng ta nên ý thức hơn nữa về việc đẩy lùi các tệ nạn xã hội xấu này.

Giải Đáp Câu Hỏi -