Trẻ em khuyết tật và Unicef Trẻ em khuyết tật và Unicef

"Trẻ em khuyết tật cũng có những ước mơ, hi vọng và ý kiến muốn được chia sẻ. Và các em có quyền được hỗ trợ, tham gia và sống một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Có ít nhất 1,3 triệu trẻ khuyết tật tại Việt Nam, bao gồm cả trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam." - Unicef

  • Thiệp Nhân Ái là gì ?
  • Thiệp Nhân Ái là tên một thương hiệu thiệp tay, ( handmade ). 

    Đặc biệt ở chỗ nó được tạo ra bởi các em nhỏ khuyết tật, lang thang, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn  . Dưới sự bảo trợ của nhóm Tình Nguyện Niềm Tin cùng các tấm lòng hảo tâm dự án Thiệp Nhân Ái đã được xây dựng và triển khai từ 13/3/2009,...

    Tôi cảm thấy được hơi ấm của những người trẻ tuổi, những nhà lãnh đạo trẻ tuổi trong từng sự cố gắng của mình đối với dự án Thiệp Nhân Ái. – Chương trình tuổi trẻ và tổ quốc 2012....

    Tôi không thể tin rằng những tấm thiệp  này lại được làm ra bởi các em nhỏ, mà đáng trân trọng hơn nữa lại là những em nhỏ khuyết tật, kém may mắn, tôi nghĩ nó là những tác phẩm nghệ thuật chứ...